Alles goed geregeld

Voorwaarden

Op deze pagina vind je onze voorwaarden - zo is alles goed geregeld tussen jou en je Broednest.

Gebruiksvoorwaarden Broednest

Versie: 27 april 2020

Deze overeenkomst is van toepassing op de diensten die wij, soChicken BV, jou via Broednest.app en de Broednest App leveren. Door onze diensten te gebruiken, ga je met deze overeenkomst akkoord. Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kan deze overeenkomst ook veranderen. De meest recente overeenkomst is steeds van toepassing.

Dienst

Broednest biedt toegang tot diverse educatieve media en content via de Broednest app. De inhoud van deze diensten kan van tijd tot tijd veranderen. Een uitgebreid overzicht van ons actuele aanbod vind je hier (deze informatie is onderdeel van deze overeenkomst). Voor toegang tot onze dienst vragen we een vergoeding.

Wij behouden ons het recht voor om content te wijzigen of (tijdelijk) te verwijderen, hier kun je geen rechten aan ontlenen. Tevens kunnen wij de dienst beëindigen als je in strijd met deze overeenkomst of toepasselijke regelgeving handelt.

Onze diensten zijn te bereiken via onze apps en het web. Op verschillende platforms tref je mogelijk verschillende functionaliteit aan. We zetten ons in om het Broednest goed, veilig en snel toegankelijk te houden voor al onze leden - maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij storingen waarbij het Broednest tijdelijk niet beschikbaar is heb je geen recht op schadevergoeding.

Bomen planten

In je Broednest kun je opdracht geven tot het planten van bomen. Wij verzamelen deze opdrachten en geven meerdere keren per jaar onze partner(s) opdracht tot het planten van bomen in de vorm van een donatie. Het is niet mogelijk te herleiden welke bomen in jouw opdracht zijn geplant.

Lidmaatschap

Je kunt onze dienst gebruiken door lid te worden. Je krijgt dan een Broednest account waarmee je de dienst kunt benaderen. Ieder account is persoonsgebonden. Het is niet toegestaan dit account te delen met derden.

Deel je persoonlijke gegevens nooit met derden. Als je vermoedt dat er inbreuk is gemaakt op jouw account, laat het ons weten via deze pagina.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld. We behouden ons het recht voor de bijdrage te verhogen. We zullen je daarvan van tevoren op de hoogte stellen.

Opzeggen

Bij Broednest ga je standaard een lidmaatschap aan dat automatisch wordt verlengd tenzij anders vermeld in de actievoorwaarden. Je betaalt altijd vooruit per periode. Je kunt op ieder moment aangeven dat je het lidmaatschap wilt stopzetten. Vanaf dat moment stopt het Broednest met incasseren. De opzegtermijn is het restant van de periode die je op het moment van opzeggen vooruit betaald hebt. Je houdt deze periode toegang tot je Broednest. Het wijzigen van je lidmaatschap regel je in je Broednest account via de website.

Herroepingsrecht

Zodra je inlogt en gebruikmaakt van je Broednest vervalt je herroepingsrecht. We lichten je hier vooraf in tijdens het aanmeldproces. Alle betalingen zijn vooraf en definitief. Je kunt ieder moment opzeggen.

Aansprakelijkheid

Het Broednest wordt aangeboden ter vermaak en inspiratie. soChicken BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, app, door soChicken BV ontwikkelde content of producten.

Privacy

Wij behandelen persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. In onze privacyverklaring lees je daar meer over.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van onze dienst is door intellectuele eigendomsrechten beschermd. Het is niet toegestaan delen van onze dienst openbaar te maken, te verveelvoudigen, of anderszins te exploiteren. De dienst is enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik in je eigen Broednest omgeving, tenzij anders overeengekomen.

Klachtenregeling en geschillen

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht via dit formulier en we reageren zo snel mogelijk. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Disclaimer

Het Broednest (de website, de app en alle onderdelen daarvan), met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van soChicken BV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van soChicken BV.

De op deze website getoonde informatie wordt door soChicken BV met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. soChicken BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel soChicken BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is soChicken BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van het Broednest, welke geen eigendom zijn van soChicken BV, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men het Broednest. Hoewel soChicken BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door soChicken BV worden onderhouden wordt afgewezen.

Aan de tips in het Broednest kunnen geen rechten worden ontleend. Raadpleeg bij psychische en/of lichamelijke klachten altijd een huisarts. De tips in het Broednest zijn niet bedoeld om psychische en/of lichamelijke klachten te verhelpen, en dienen slechts ter ondersteuning te worden toegepast onder toezicht van een (medisch) deskundige. Het Broednest wordt aangeboden ter vermaak en inspiratie. soChicken BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website, app, door soChicken BV ontwikkelde content of producten.

© 2020, Broednest. Alle rechten voorbehouden. Broednest is een geregistreerd handelsmerk van soChicken BV. Alle logo's, trademarks, teksten en afbeeldingen zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Je Broednest wordt aangeboden door:

soChicken BV
Postbus 3083
2601 DB Delft
[email protected]

KvK-nummer: 74138073
Btw-identificatienummer: NL859785592B01